אושו: מה ההבדל בין סקס רגיל לסקס טנטרי?

הסקס הרגיל שלכם והסקס הטנטרי שונה בבסיס. מעשה הסקס שלכם הוא לשם שחרור, הקלה. זה כמו עיטוש טוב המשחרר. אנרגיה נזרקה החוצה ואתה מרגיש שחרור. זה הרסני, זה לא יצירתי. זה טוב מבחינה תרפיוטית. זה עוזר לך קצת לנוח ולהרגע אבל לא יותר מזה.

מעשה הסקס הטנטרי בבסיסו הוא לגמרי הפוך ושונה. זה לא לשחרור, זה לא לזרוק אנרגיה החוצה. זה להשאר במעשה הסקס מבלי לפלוט, מבלי לזרוק אנרגיה החוצה. זה להשאר ולהתמזג במה שקורה, להשאר בתחילתו ולא בסופו.. .

זה משנה את האיכות, האיכות השלמה היא שונה. נסה להבין שני דברים. יש שני סוגים של שיאים, שני סוגים של אורגזמה. הסוג האחד הוא ידוע. אתה מגיע לשיא של גירוי והתרגשות ואז אתה לא יכול ללכת מעבר לזה. הסוף הגיע. האנרגיה פשוט פורצת החוצה ממך, אתה מרגיש הקלה. מתח, משא השתחרר ממך, עכשיו אתה יכול לנוח ולישון. אתה משתמש במעשה זה כאמצעי הרגעה. סם הרגעה טיבעי. שינה טובה תבוא לאחר מכן... אם הראש שלך לא מוטרד מעיניני דת, מרגשות אשמה...

טנטרה מתמקדת בסוג אחר של אורגזמה. אם נקרא לאורגזמה הראשונה 'אורגזמת הפיסגה', אפשר לקרוא לאורגזמה הטנטרית 'אורגזמת העמק', שבה אתה לא מגיע לשיא ההתרגשות אלא לעומקו של עמק הרוגע.

אנחנו משתמשים בלהיטות וריגוש בשני סוגי האורגזמה, לכן אני אומר שההתחלה היא דומה אבל סופה לגמרי שונה. לראשון הרגוש צריך להיות אינטנסיבי ביותר ואתה צריך לעזור לו להגיע לעבר הפיסגה. בשני, הריגוש הוא רק בהתחלה. ברגע שנעשתה החדירה, שני בני הזוג יכולים להרגע. אין צורך יותר בתנועה, הם יכולים להרגע בתוך חיבוק אוהב.

כשהגבר או האישה מרגישים שהזקפה נחלשת, רק אז תנועה קלה נדרשת, ואז נחים שוב. אתם יכולים להאריך את החיבוק העמוק הזה למשך שעות מבלי שפיכה, ואז

שניכם יכולים ליפול לתוך שינה עמוקה ביחד. הם מזינים וממלאים אחד את השנייה באנרגיית חיים קורנת חדשה. שום אנרגיה לא הולכת לאיבוד. זוהי אורגזמת העמק.

 

להמשך קריאה מלאה...

OSHO: What's the difference between Normal sex & Tantric sex?
Your sex act and the tantric sex act are basically different. Your sex act is to relieve; it is just like sneezing out a good sneeze. The energy is thrown out and you are unburdened. It is destructive, it is not creative. It is good -- therapeutic. It helps you to be relaxed, but nothing more. The tantric sex act is basically, diametrically opposite and different. It is not to relieve, it is not to throw energy out. It is to remain in the act without ejaculation, without throwing energy out; to remain in the act merged -- just at the beginning part of the act, not the end part.

This changes the quality; the complete quality is different then. Try to understand two things. There are two types of climaxes, two types of orgasm. One type of orgasm is known. You reach to a peak of excitement, then you cannot go further: the end has come. The excitement reaches to a point where it becomes non-voluntary. The
energy jumps into you and goes out. You are relieved of it, unburdened. The load is thrown; you can relax and sleep. You are using it like a tranquilizer.
It is a natural tranquilizer: a good sleep will follow -- if your mind is not burdened by religion. Otherwise even the tranquilizer is destroyed. If your mind is not burdened by religion, only then can sex be a tranquilizing thing. If you feel guilt, even your sleep will be disturbed. You will feel depression, you will start condemning yourself and you will begin to take oaths that now you won't indulge anymore. Then your sleep will become a nightmare afterwards.
If you are a natural being not too much burdened by religion and morality, only then can sex be used as a tranquilizer. This is one type of orgasm -- coming to the peak of excitement. Tantra is centered on another type of orgasm. If we call the first kind a peak orgasm, you can call the tantric orgasm a valley orgasm. In it you are not coming to the peak of excitement, but to the very deepest valley of relaxation. Excitement has to be used for both in the beginning. That is why I say that in the beginning both are the same, but the ends are totally different.
Excitement has to be used for both: either you are going toward the peak of excitement or to the valley of relaxation. For the first, excitement has to be intense -- more and more intense. You have to grow in it; you have to help it to grow towards the peak. In the second, excitement is just a beginning. And once the man has entered, both lover and beloved can relax. No movement is needed. They can relax in a loving embrace.

When the man feels or the woman feels that the erection is going to be lost, only then is a little movement and excitement required. But then again relax. You can prolong this deep embrace for hours with no ejaculation, and then both can fall into deep sleep together. This -- THIS -- is a valley orgasm. Both are relaxed, and they meet as two relaxed beings. In the ordinary sexual orgasm you meet as two excited beings -- tense, full of excitement, trying to unburden yourselves. The ordinary sexual orgasm looks like madness; the tantric orgasm is a deep, relaxing meditation.
You may not be aware of it, but this is a fact of biology, of bio-
energy, that man and woman are opposite forces. Negative-positive, yin-yang, or whatsoever you call them, they are challenging to each other. And when they both meet in a deep relaxation, they revitalize each other. They both revitalize each other, they both become generators, they both feel livelier, they both become radiant with new energy, and nothing is lost. Just by meeting with the opposite pole energy is renewed.
The tantric love act can be done as much as you like. The ordinary sex act cannot be done as much as you like because you are losing energy in it, and your body will have to wait to regain it. And when you regain it, you will only lose it again. This looks absurd. The whole life is spent in gaining and losing, regaining and losing: it is just like an obsession. The second thing to be remembered: you may or may not have observed that when you look at animals you can never see them enjoying sex. In intercourse, they are not enjoying themselves.
Look at baboons, monkeys, dogs or any kind of animals. In their sex act you cannot see that they are feeling blissful or enjoying it -- you cannot! It seems to be just a mechanical act, a natural force pushing them towards it. If you have seen monkeys in intercourse, after the intercourse they will separate. Look at their faces: there is no ecstasy in them; it is as if nothing has happened. When the energy forces itself, when the energy is too much, they throw it. The ordinary sex act is just like this, but moralists have been saying quite the contrary.
They say, "Do not indulge, do not `enjoy'." They say, "This is as animals do." This is wrong! Animals never enjoy; only man can enjoy. And the deeper you can enjoy, the higher is the kind of humanity that is born. And if your sex act can become meditative, ecstatic, the highest is touched. But remember tantra: it is a valley orgasm; it is not a peak experience. It is a valley experience!
In the West, Abraham Maslow has made this term "peak experience" very famous. You go into excitement towards the peak, and then you fall. That is why, after every sex act, you feel a fall. And it is natural: you are falling from a peak. You will never feel that after a tantric sex experience. Then you are not falling. You cannot fall any further because you have been in the valley. Rather, you are rising.
When you come back after a tantric sex act, you have risen, not fallen. You feel filled with energy, more vital, more alive, radiant. And that ecstasy will last for hours, even for days. It depends on how deeply you were in it. If you move into it, sooner or later you will realize that ejaculation is wastage of energy. No need of it -- unless you need children. And with a tantric sex experience, you will feel a deep relaxation the whole day.
One tantric sex experience, and even for days you will feel relaxed -- at ease, at home, non-violent, nonangry, non-depressed. And this type of person is never a danger to others. If he can, he will help others to be happy. If he cannot, at least he will not make anyone unhappy. Only tantra can create a new man, and this man who can know timelessness, egolessness and deep non-duality with existence will grow.

Osho.


אושו: מה ההבדל בין סקס רגיל לסקס טנטרי?

הסקס הרגיל שלכם והסקס הטנטרי שונה בבסיס. מעשה הסקס שלכם הוא לשם שחרור, הקלה. זה כמו עיטוש טוב המשחרר. אנרגיה נזרקה החוצה ואתה מרגיש שחרור. זה הרסני, זה לא יצירתי. זה טוב מבחינה תרפיוטית. זה עוזר לך קצת לנוח ולהרגע אבל לא יותר מזה.

מעשה הסקס הטנטרי בבסיסו הוא לגמרי הפוך ושונה. זה לא לשחרור, זה לא לזרוק אנרגיה החוצה. זה להשאר במעשה הסקס מבלי לפלוט, מבלי לזרוק אנרגיה החוצה. זה להשאר ולהתמזג במה שקורה, להשאר בתחילתו ולא בסופו.. .

זה משנה את האיכות, האיכות השלמה היא שונה. נסה להבין שני דברים. יש שני סוגים של שיאים, שני סוגים של אורגזמה. הסוג האחד הוא ידוע. אתה מגיע לשיא של גירוי והתרגשות ואז אתה לא יכול ללכת מעבר לזה. הסוף הגיע. האנרגיה פשוט פורצת החוצה ממך, אתה מרגיש הקלה. מתח, משא השתחרר ממך, עכשיו אתה יכול לנוח ולישון. אתה משתמש במעשה זה כאמצעי הרגעה. סם הרגעה טיבעי. שינה טובה תבוא לאחר מכן... אם הראש שלך לא מוטרד מעיניני דת, מרגשות אשמה...

טנטרה מתמקדת בסוג אחר של אורגזמה. אם נקרא לאורגזמה הראשונה 'אורגזמת הפיסגה', אפשר לקרוא לאורגזמה הטנטרית 'אורגזמת העמק', שבה אתה לא מגיע לשיא ההתרגשות אלא לעומקו של עמק הרוגע.

אנחנו משתמשים בלהיטות וריגוש בשני סוגי האורגזמה, לכן אני אומר שההתחלה היא דומה אבל סופה לגמרי שונה. לראשון הרגוש צריך להיות אינטנסיבי ביותר ואתה צריך לעזור לו להגיע לעבר הפיסגה. בשני, הריגוש הוא רק בהתחלה. ברגע שנעשתה החדירה, שני בני הזוג יכולים להרגע. אין צורך יותר בתנועה, הם יכולים להרגע בתוך חיבוק אוהב.

כשהגבר או האישה מרגישים שהזקפה נחלשת, רק אז תנועה קלה נדרשת, ואז נחים שוב. אתם יכולים להאריך את החיבוק העמוק הזה למשך שעות מבלי שפיכה, ואז

שניכם יכולים ליפול לתוך שינה עמוקה ביחד. הם מזינים וממלאים אחד את השנייה באנרגיית חיים קורנת חדשה. שום אנרגיה לא הולכת לאיבוד. זוהי אורגזמת העמק.

 

להמשך קריאה מלאה...

OSHO: What's the difference between Normal sex & Tantric sex?
Your sex act and the tantric sex act are basically different. Your sex act is to relieve; it is just like sneezing out a good sneeze. The energy is thrown out and you are unburdened. It is destructive, it is not creative. It is good -- therapeutic. It helps you to be relaxed, but nothing more. The tantric sex act is basically, diametrically opposite and different. It is not to relieve, it is not to throw energy out. It is to remain in the act without ejaculation, without throwing energy out; to remain in the act merged -- just at the beginning part of the act, not the end part.

This changes the quality; the complete quality is different then. Try to understand two things. There are two types of climaxes, two types of orgasm. One type of orgasm is known. You reach to a peak of excitement, then you cannot go further: the end has come. The excitement reaches to a point where it becomes non-voluntary. The
energy jumps into you and goes out. You are relieved of it, unburdened. The load is thrown; you can relax and sleep. You are using it like a tranquilizer.
It is a natural tranquilizer: a good sleep will follow -- if your mind is not burdened by religion. Otherwise even the tranquilizer is destroyed. If your mind is not burdened by religion, only then can sex be a tranquilizing thing. If you feel guilt, even your sleep will be disturbed. You will feel depression, you will start condemning yourself and you will begin to take oaths that now you won't indulge anymore. Then your sleep will become a nightmare afterwards.
If you are a natural being not too much burdened by religion and morality, only then can sex be used as a tranquilizer. This is one type of orgasm -- coming to the peak of excitement. Tantra is centered on another type of orgasm. If we call the first kind a peak orgasm, you can call the tantric orgasm a valley orgasm. In it you are not coming to the peak of excitement, but to the very deepest valley of relaxation. Excitement has to be used for both in the beginning. That is why I say that in the beginning both are the same, but the ends are totally different.
Excitement has to be used for both: either you are going toward the peak of excitement or to the valley of relaxation. For the first, excitement has to be intense -- more and more intense. You have to grow in it; you have to help it to grow towards the peak. In the second, excitement is just a beginning. And once the man has entered, both lover and beloved can relax. No movement is needed. They can relax in a loving embrace.

When the man feels or the woman feels that the erection is going to be lost, only then is a little movement and excitement required. But then again relax. You can prolong this deep embrace for hours with no ejaculation, and then both can fall into deep sleep together. This -- THIS -- is a valley orgasm. Both are relaxed, and they meet as two relaxed beings. In the ordinary sexual orgasm you meet as two excited beings -- tense, full of excitement, trying to unburden yourselves. The ordinary sexual orgasm looks like madness; the tantric orgasm is a deep, relaxing meditation.
You may not be aware of it, but this is a fact of biology, of bio-
energy, that man and woman are opposite forces. Negative-positive, yin-yang, or whatsoever you call them, they are challenging to each other. And when they both meet in a deep relaxation, they revitalize each other. They both revitalize each other, they both become generators, they both feel livelier, they both become radiant with new energy, and nothing is lost. Just by meeting with the opposite pole energy is renewed.
The tantric love act can be done as much as you like. The ordinary sex act cannot be done as much as you like because you are losing energy in it, and your body will have to wait to regain it. And when you regain it, you will only lose it again. This looks absurd. The whole life is spent in gaining and losing, regaining and losing: it is just like an obsession. The second thing to be remembered: you may or may not have observed that when you look at animals you can never see them enjoying sex. In intercourse, they are not enjoying themselves.
Look at baboons, monkeys, dogs or any kind of animals. In their sex act you cannot see that they are feeling blissful or enjoying it -- you cannot! It seems to be just a mechanical act, a natural force pushing them towards it. If you have seen monkeys in intercourse, after the intercourse they will separate. Look at their faces: there is no ecstasy in them; it is as if nothing has happened. When the energy forces itself, when the energy is too much, they throw it. The ordinary sex act is just like this, but moralists have been saying quite the contrary.
They say, "Do not indulge, do not `enjoy'." They say, "This is as animals do." This is wrong! Animals never enjoy; only man can enjoy. And the deeper you can enjoy, the higher is the kind of humanity that is born. And if your sex act can become meditative, ecstatic, the highest is touched. But remember tantra: it is a valley orgasm; it is not a peak experience. It is a valley experience!
In the West, Abraham Maslow has made this term "peak experience" very famous. You go into excitement towards the peak, and then you fall. That is why, after every sex act, you feel a fall. And it is natural: you are falling from a peak. You will never feel that after a tantric sex experience. Then you are not falling. You cannot fall any further because you have been in the valley. Rather, you are rising.
When you come back after a tantric sex act, you have risen, not fallen. You feel filled with energy, more vital, more alive, radiant. And that ecstasy will last for hours, even for days. It depends on how deeply you were in it. If you move into it, sooner or later you will realize that ejaculation is wastage of energy. No need of it -- unless you need children. And with a tantric sex experience, you will feel a deep relaxation the whole day.
One tantric sex experience, and even for days you will feel relaxed -- at ease, at home, non-violent, nonangry, non-depressed. And this type of person is never a danger to others. If he can, he will help others to be happy. If he cannot, at least he will not make anyone unhappy. Only tantra can create a new man, and this man who can know timelessness, egolessness and deep non-duality with existence will grow.

Osho.

הוספת תגובה

יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp